info@enhome.hu

Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (ELMŰ Nyrt.)

Cégjegyzékszám: Cg-01-10-041827

Közösségi adószám: HU10768033

Adószám: 10768033-2-44

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.