Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS REKLÁM ÉS EGYÉB MEGKERESÉS KÜLDÉSÉHEZ

 

Alulírott kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a részemre közvetlenül történő reklámküldéshez előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásom szükséges az irányadó jogszabályok (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (reklámtörvény) 6. §-a és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-a) alapján.

Reklámnak minősül a reklámtörvény 3. § d) pontja alapján minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Jelen nyilatkozatomban a fentiek tudatában önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (név, vevő (fizető) azonosító, felhasználási hely cím, telefonszám, e-mail cím) az alábbi adatkezelők üzleti kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára a célok megvalósulásához szükséges mértékben- és ideig felhasználják, kereskedelmi jellegű információikat, ajánlataikat, tájékoztatóikat és más hasonló anyagaikat elektronikus úton, levelezés során vagy más módon részemre eljuttassák:

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (Cg. szám: 01-10-048576)

ELMŰ Nyrt. (Cg. szám: 01-10-041827)

ÉMÁSZ Nyrt. (Cg. szám:05-10-000067)

ELMŰ-ÉMÁSZ EnergiakereskedőKft. (Cg. szám: 01-09-710432)

 

(együttesen: ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport)

 

Az adatkezelők tájékoztattak arról, hogy a fenti megkeresések megküldése céljából:

-       az e-mail címemet az alábbi adatfeldolgozóknak:

Light Media Bt. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 4. II/10.)

Storyteller Kft. (1021 Budapest, Versec sor 9.)

Adams Creative Kft. (1149 Budapest, Róna u. 65. I/1.)

Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.)

Wanadis Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)

 

-       telefonszámomat az alábbi adatfeldolgozóknak:

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.)

TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgáltató Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 17-19.)

Photel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17.)

 

adhatja át.

A megkeresések az elmu-emasz@uzletihirlevel.hu, az elmu-emasz@digitarget.hu, info@hirlevel.elmu.hu, info@hirlevel.enhome.hu és az info@enhome.hu  címekről kerülhetnek megküldésre.

 

Tudomásom van arról, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek, kérhetem adataim helyesbítését, valamint, hogy hozzájáruló nyilatkozatom bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen mind postai úton:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

ELMŰ Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

ÉMÁSZ Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)

ELMŰ-ÉMÁSZ EnergiakereskedőKft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

címeken,

 

mind elektronikus levél útján:

info@elmuemaszenergiaszolgaltato.hu

adatkezeles@elmu.hu

adatkezeles@emasz.hu

aramszolgaltato@elmu-emasz.hu

 

e-mail címeken, akár az egyes adatkezelők tekintetében is visszavonhatom.

A visszavonó nyilatkozaton a nevemen kívül szükséges feltüntetni valamelyik egyértelmű azonosítómat (pl. Vevő (fizető) azonosító, lakcím) is.

A hozzájárulás visszavonásig érvényes.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogaim megsértése esetén, amennyiben az adatkezelő a jogsértést nem orvosolja, az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu), ill. bírósághoz is fordulhat. A per a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport