Reklámcélú megkeresésre vonatkozó, közös, társaságcsoport-szintű adatkezelésről szóló tájékoztatás

(a személyes adatok érintettől való gyűjtése esetén alkalmazandó)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”)  alapján („Tájékoztató”).

 

 1. Bevezetés, előzmények

Jelen Tájékoztatót a 2. pont szerinti társaságok („Társaságok”) készítették és bocsátották ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassák adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

A Társaságok, mint közös adatkezelők a GDPR 26. cikke alapján átlátható módon, egy közöttük létrejött megállapodásban határozták meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását („Megállapodás”). Ezen Megállapodás lényegi elemeit a Társaságok jelen adatkezelési Tájékoztató 13. pontjában bocsájtják az érintettek rendelkezésére.

Jelen Tájékoztató a Közös Adatkezelők reklámküldés céljából történő adatkezelésének részleteit foglalja magában.

 1. Az adatkezelők és képviselőiknek neve és elérhetőségei

A GDPR 4. cikkének 7. pontja és a 26. cikkének rendelkezései alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaságok minősülnek adatkezelőnek:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • cégjegyzékszám: 01-10-048576;
 • adószám: 25366936-2-44;
 • postai cím: 1300 Budapest, Pf.: 151;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: elmuemasz.hu;
 • telefonszám: 06-1 238-38-38
 • képviselő neve: Koncz László, Fejesné Jenei Csilla
 • képviselő elérhetőségei: 06-1-238-1000

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • cégjegyzékszám: 01-09-710432
 • adószám: 12928130-2-41
 • postai cím: 1391 Budapest Pf.: 224;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: elmuemasz.hu
 • telefonszám: 06-1-238-3033
 • képviselő neve: Koncz László, Fejesné Jenei Csilla
 • képviselő elérhetőségei: 06-1-238-1000

 ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

 • székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B.
 • cégjegyzékszám: 01-09-874155;
 • adószám: 13805252-2-44;
 • postai cím: 1380 Budapest, Pf.: 1041.;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu-emasz.hu
 • honlap cím: elmuemasz.hu;
 • telefonszám: 06-1 238-38-38
 • képviselő neve: Mészáros Péter László
 • képviselő elérhetőségei: 06-1-238-1000

 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

 • székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.;
 • cégjegyzékszám: 01-10-041827;
 • adószám: 10768033-2-44;
 • postai cím: 1387 Budapest, Pf.: 43.;
 • e-mail cím: adatkezeles@elmu.hu
 • honlap cím: elmuemasz.hu
 • telefonszám: 06-1 238-38-38
 • képviselő neve: Horváth Krisztina, Franz Retzer
 • képviselő elérhetőségei: 06-1-238-1000

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

 • székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.;
 • cégjegyzékszám: 05-10-000067;
 • adószám: 10737743-2-05;
 • postai cím: 1380 Budapest, Pf.: 1109;
 • e-mail cím: adatkezeles@emasz.hu
 • honlap cím: elmuemasz.hu;
 • telefonszám: 06-1 238-38-38
 • képviselő neve: Horváth Krisztina, Franz Retzer
 • képviselő elérhetőségei: 06-1-238-1000

(együttesen: „Közös Adatkezelők”).

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

Dénes Sándor

 • elérhetősége: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
 • telefonszám: +36 1 238 1000
 • e-mail cím: denes@elmu.hu

Amennyiben az Adatvédelmi Tisztviselő személye változik, úgy azt az aktualizált Tájékoztató tartalmazza, ami az alábbi internetes felületen elérhető:

https://elmuemasz.hu/#!/tarsasagunk/szabalyozasi-informaciok/adatvedelmi-tajekoztato

 1. Az adatkezelés célja

A Közös Adatkezelők a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait az alábbi céllal kezeli:

Közvetlen üzletszerzés, reklámküldés

 • elektronikus úton az Ön által megadott e-mail címre történő megküldéssel;
 • postai úton az Ön által megadott postacímre történő megküldéssel; valamint
 • telefonon az Ön által megadott telefonszámon keresztül

a Közös Adatkezelők alábbi tevékenységi körébe tartozó, illetve, az alábbiakban részletezett szolgáltatási körben, termékcsoportokban:

 • Energiaszolgáltatásra vonatkozó ajánlatok (pl. villamosenergia, gáz);
 • Megtakarítást célzó termékek és szolgáltatások (pl. világítás korszerűsítés, pénzügyi szolgáltatások);
 • Biztonságot célzó megoldások (pl. biztosítás és asszisztencia jellegű szolgáltatás, gépészeti karbantartás);
 • Kényelmi szolgáltatások (pl. költöztetés);
 • Energiahatékonysági/energiatermelési beruházásokkal kapcsolatos és kiegészítő szolgáltatások és termékek (pl. napelem, elektromos autótöltő);
 • Lojalitást célzó programok (pl. ügyfélmegtartó programok, kedvezmény programok).
 1. Az Adatkezelés jogalapjz

A személyes adat szolgáltatása a 4. pont szerinti adatkezelési céllal összefüggésben nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul és nem szerződés kötésének előfeltétele, az érintett tehát nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a Közös Adatkezelők a fenti adatkezeléssel ebben az esetben nem tudják tájékoztatni az érintettet a termékeiknek a megújulásáról, szolgáltatási körük bővüléséről, illetve személyre szabott ajánlataikról.

A fentiekre tekintettel tehát a Közös Adatkezelők adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja (érintetti hozzájárulás).

 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Közös Adatkezelők a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezelik:

 • név;
 • anyja neve;
 • születési hely, idő;
 • felhasználási hely;
 • cím (levelezési, értesítési, számlázási);
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • felhasználó azonosító száma;
 • vevő (fizető) azonosító;
 • bankszámlaszám
 • Az egyes megküldött reklámkategóriáktól függően, olyan adatok melyek az érintettre gazdasági helyzetére közvetett módon utalhatnak (pl. tulajdonolt ingatlan alapterülete, tulajdonolt elektronikus eszközök).
 1. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
  • Adatfeldolgozók (az Adatkezelők megbízásából eljáró személyek)

A Közös Adatkezelők az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítják az érintettek személyes adatait:

 • Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., C.g. szám: 01-09-885144, email cím: tamas@maileon.hu, telefonszám: +36 1 2460757)
 • Carbon Group Communication Kft. (székhely: 1025. Budapest, Törökvész u. 3/a., C.g. szám: 01-09-879076, e-mail cím: info@carbongroup.hu, telefonszám: +36 1 4887499)
 • Grape Solutions Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28. 1. em., C.g. szám: 01-10-047087, e-mail cím: info@grape.hu, telefonszám: +36 1 8809200)
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., Cg. szám: 01-09-710432, e-mail cím: info@elmu-emasz.hu, telefonszám: +36 1 2383033) (a 2. pontban felsorolt többi adatkezelő részére végzett tevékenység esetében adatfeldolgozó)
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B., Cg. szám: 01-09-874155, e-mail cím: ugyfelszolgalat@elmuemasz.hu, telefonszám: +36 1 2383838) (a 2. pontban felsorolt többi adatkezelő részére végzett tevékenység esetében adatfeldolgozó)
 • Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., Cg. szám: 01-10-041827, e-mail cím: adatkezeles@elmu.hu, telefonszám: +36 1 2383838) (a 2. pontban felsorolt többi adatkezelő részére végzett tevékenység esetében adatfeldolgozó)
 • Neo Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9., C.g. szám: 01-09-703098, e-mail cím: neo@neo-interactive.hu, telefonszám: +36 1 7895000)
 • TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgáltató Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19. Cg. szám: 01 09 951075, e-mail cím: info@telemedia.hu, telefonszám: +36 1 2632632)
 • Photel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17. Cg. szám: 17 10 001242, e-mail cím: info@photel.hu, telefonszám: +36 1 4535300)
 • D2D Team Hungary Kft. Székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 46. 1.em. Cg. szám: 01-09-726148, e-mail cím: foldes@wertz.hu, telefonszám: +36 70 3713435)
 • Drescher Magyarországi DM Kft. (Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 31., Cg. szám: 01 09 161129, e-mail cím: drescher@drescher.hu, telefonszám: +36-1 347-1800)
 • Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. szám: 01 09 732070, e-mail cím: wildom@wildom.com, telefonszám: +36 1 8142160)
 • Török Trade Kft. (székhely: 1195 Budapest, Magyar László u. 30., Cg. szám: 01-09-694712, e-mail cím: torokb@toroktrade.hu, telefonszám: +36 30 5206774)
 • Kalauz Lajos E.V. (székhely: 1202 Budapest, Fiume u. 17., Vig. szám: 51 299 088, e-mail cím: lajos@gmail.com, telefonszám: +36 20 3328209)
 • N-ERG Kft. (székhely: 1136 Budapest Tátra u. 5. A épület, Cg. szám: 01-09-971459, e-mail cím: gp@n-erg.com, telefonszám: +36 30 2751420)
 • Diószegi Ernő Endre E.V. (székhely: 1118 Budapest, Ortaháza u. 6. fsz. 1., Vig. szám: 33 825 281, e-mail cím: dio@t-online.hu, telefonszám: +36 30 9926744)
 • Bé-Már Bt. (székhely: 6503 Baja Előd u. 1/a., Cg. szám: 03-06-103909, e-mail cím: palfine8@gmail.com, telefonszám: +36 70 7019578)
 • Takács Attila E.V. (székhely: 4481 Nyírergyháza, Aranykalász sor 64., Vig. szám: 340 096 924, e-mail cím: takacsa67@freemail.hu, telefonszám: +36 20 3323736)
 • Sörös Ádám E.V. (székhely: 9012 Győr, Epres u. 13/4., Vig. szám: 41 791 906, e-mail cím: sorosa89@gmail.com, telefonszám: +36 70 3973365)
 • Kindli József E.V. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szekér sor 5., Vig. szám: 6 146 027, e-mail cím: jozsef@gmail.com, telefonszám: +36 30 3033269)
 • Katona Attila E.V. (székhely: 1164 Budapest, Gödölye utca 10., Vig. szám: 51719328, e-mail cím: , telefonszám: attila.katona.ak@gmail.com, +36 20 4257096)
 • Printschler Krisztián Gábor E. V. (székhely: 2013 Pomáz, Huszár utca 23 A2/103., Vig. szám: 50092022, e-mail cím: krisztian@gmail.hu, telefonszám: +36 30 4849203)
 • Tamás József E.V. (székhely: 4551 Nyíregyháza, Derűs u. 3.)
 • Neco-Invest Kft. (székhely: 7635 Pécs, Abaligeti út 43.)
 • Hutyán Róbert E. V. (székhely: 9081 Győrújbarát, Villabaráth körút 30., Vig. szám: 2758223, e-mail cím: sziriusz@gmail.com, telefonszám: +36 30 3969283)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat, amit a https://elmuemasz.hu/#!/tarsasagunk/szabalyozasi-informaciok/adatvedelmi-tajekoztato elérhetőségen található hatályos Tájékoztató tartalmaz. Harmadik fél címzettek (az adatkezelőkön, az adtafeldolgozókon és az érintetten kívüli személyek)

7.2 Harmadik személyek (Az Adatkezelőktől, az Adatfeldolgozóktól és az Érintettől különböző személyek)

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

 1. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Közös Adatkezelők a Személyes Adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelik.

A hozzájárulás visszavonása esetén – az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásától számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig kezelik (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs), majd törlik.

 1. ÉRINTTETI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

 

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

 • Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Közös Adatkezelők tájékoztatást adnak arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Közös Adatkezelők a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatják az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Közös Adatkezelőktől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben a Közös Adatkezelők által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles a Közös Adatkezelők által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Közös Adatkezelőknek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Közös Adatkezelőket vagy bármelyiküket ért kárért a mulasztó érintett felel. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Közös Adatkezelőket vagy bármelyiküket ért kárért a mulasztó érintett felelős.

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, a Közös Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben[1].

Abban az esetben, ha a Közös Adatkezelők nyilvánosságra hozták a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbították, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Közös Adatkezelők megteszik az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbították, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Közös Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha

·             az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

·             az adatkezelés jogellenes;

·             az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·             az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Közös Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák azok a Közös Adatkezelők, amelyeknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Közös Adatkezelőkhöz fordulni az

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1300 Budapest, Pf.: 151.)
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1391 Budapest Pf.: 224.)
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1380 Budapest, Pf.: 1041.)
 • Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1387 Budapest, Pf.: 43.)
 • Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (1380 Budapest, Pf.: 1109.)

címen, továbbá az

e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása csak a reklám célú adatkezelésre korlátozódik, így annak visszavonása is ezen adatkezelésre terjed ki. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

A Közös Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOG

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

 1. AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉS, PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy a Közös Adatkezelők a Személyes Adatai vonatkozásában automatizált adatkezelést, profilalkotást végeznek. Ennek célja az, hogy az Ön számára lehető legmegfelelőbb szolgáltatásokat, termékeket kínálhassuk fel az Ön számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közös Adatkezelők az érintett adatai alapján kizárólag automatizált adatkezelésen alapulóan hozhatnak döntést.

Az automatizált értékelési folyamat során alkalmazott logika a következő: A Közös Adatkezelők az érintett energiafogyasztási adatai, szolgáltatás időparaméterei, lakóhelye, életkora, ügyfélszolgálati megkeresése, számlafogadási- és számlafizetési módja, az elektronikus hírlevél kézbesítési adatai, valamint a cookie-azonosítója alapján ügyfélszegmentációt (profilalkotás) végezhetnek.

Az ügyfélszegmentáció képezheti alapját az érintettek számára célirányos/célzott és/vagy az érintettre nézve kedvezőbb feltételű energia termékek és szolgáltatások, energiafogyasztáshoz kapcsolódó kiegészítő, termékek, szolgáltatások, valamint az energiafogyasztáshoz közvetlenül nem kapcsolódó megtakarítási-, kényelmi- és biztonsági termékek és szolgáltatások ajánlatának megküldéséhez. Az automatizált értékelési folyamat eredményétől függően döntünk arról, hogy az Ön számára mely reklámok kerülnek kiküldésre.

Ön jogosult arra, hogy az automatizált értékelési folyamat eredménye kapcsán Társaságunktól emberi beavatkozást kérjen, arról álláspontját kifejtse, vagy azzal szemben kifogást nyújtson be Társaságunkhoz.

 1. Közös adatkezelők közötti megállapodás lényeges elemei

A Közös Adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. E pontban a megállapodás lényegi elemei kerülnek részletezésre.

Az érintetti jogok biztosítása:

A Közös Adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló, a GDPR 13. és 14. cikkei szerinti adatkezelési tájékoztatójukat. Ebben a tájékoztatóban szerepelnek a Közös Adatkezelők közös adatvédelmi tisztviselőjének, mint az érintett felé az egyik kapcsolattartó személynek a neve és elérhetőségi adatai is.

A Közös Adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére (pl. ezen Adatkezelő reklámküldése) vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

Az érintett bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik Adatkezelő vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, a Közös Adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

Az érintetti adatok tárolása, adatbiztonsági intézkedések

Az érintett adatok tárolása a Közös Adatkezelők, valamint az adatfeldolgozók Minőségirányítási rendszerében, IT Security szabályzatában és egyéb adat-iratkezelési tárgyú szabályzataiban meghatározott biztonsági szabályok alapján történik, amelyek jelen esetben az adatok adatkezelő, adatfeldolgozó székhelyén, védett informatikai hálózaton való tárolását jelentik. Papíralapú tárolás esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük, munkafeladatuk szerint illetékes személyek által hozzáférhetően kerültek elhelyezésre.

A Közös Adatkezelők felelőssége

A Közös Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

A Közös Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintettel szemben a Közös Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában.

Az Adatkezelők egymás közötti viszonyukban felelősségük mértéke arányában felelnek, amennyiben ez nem határozható meg, úgy egyenlő arányban.

 


[1] 17. cikk (1) bek. szerinti esetek:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.