Mikor kell tűzvédelmi kapcsoló egy napelemes rendszernél?

A TvMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelv) vonatkozó előírásaiban foglalt esetekben  kötelező a napelemek biztonságos leválasztására szolgáló, az inverter előtt elhelyezett tűzvédelmi kapcsolót (vagy tűzeseti lekapcsolót) kiépíteni. Nézzük meg, hogy pontosan mik a feltételei.

 

Miért van rá szükség?

 

A tűzvédelmi lekapcsoló biztosítja a napelem rendszerek DC oldali tűzeseti lekapcsolását. Ezáltal rövid idő alatt képes csökkenteni annak kockázatát, hogy az épületben tartózkodókat vagy a tűzoltókat áramütés érje. Emellett a vezetékeken esetleg kialakuló egyenáramú ív miatt bekövetkező újragyulladás esélyét is minimalizálja.

 

Milyen esetekben nélkülözhetetlen?

A homlokzaton vezetett DC kábelszakasz (legszélső paneltől vezetett, tető síkból történő kilépési pont és az inverter között értendő) 2 méteren belül legyen lehetőleg – ezt meghaladva már tűzeseti leválasztó-kapcsoló szükséges.

 

Ha beltérben van az inverter, akkor 5 méteren belül kell lennie a belépési ponttól.

Tűzeseti kapcsolót a DC kábel, épületszerkezetbe való belépése után 5 méteren belül szükséges elhelyezni (a tetőszerkezet is épületszerkezetnek számít). A DC elosztó a nyomvonalon bárhol elhelyezhető, lehetőleg az épület külső falán vagy az inverter közelében!

 

x ≤ 5 méter y+z ≤ 10 méter x+y+z ≤ 15 méter

 

A DC oldali vezetékek lekapcsolására vonatkozó követelmények kielégítésére elfogadható műszaki megoldás az inverterbe épített DC oldali leválasztás, ha az adott DC kábel épületbe való belépési pontjától indult belső DC nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad át egymás feletti/alatti egynél több szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tűzszakaszon.

 

Amennyiben az előzőek közül bármelyik feltétel nem teljesül, a DC kábelszakaszon leválasztás elhelyezése szükséges. A DC leválasztás elhelyezése lehetséges az épületen kívüli és az épületen belüli kábelszakaszon. Abban az esetben, ha az épületen belül kerül elhelyezésre, úgy azt a lekapcsolandó DC kábel épületbe belépési pontjától a nyomvonal hosszán mért legfeljebb 5 m belül kell telepíteni.

 

DC oldali lekapcsolás az épületen kívül

 

Nem szükséges az épületen belüli DC kábelek lekapcsolhatóságát kialakítani, ha a kültéren oldották meg. A DC leválasztás elhelyezése az épületen kívül és a PV-modulok mellett (pl. a Pv modulok tartószerkezetén elhelyezve) kell legyen, ha a napelem modulok részét képező a PV- modulok által lefedett terület(ek) legközelebbi pontja és az épület belépési pontja közötti DC kábelszakasz legrövidebb távolsága több mint 10 m.

Nem kötelező leválasztó kapcsoló elhelyezése az alábbi esetekben:
  • szabadtéren elhelyezett inverter esetében,
  • ha a DC rendszer épületbe, idegen tulajdonra, bérleményre, más tűzszakaszra átvezetésre nem kerül,
  • ha az épületen belül a belépési ponttól maximum 5 m-ig elhelyezhető az inverter, és szint-, tulajdon-, bérlemény-, tűzszakasz átlépés nem történik.

 

Bitmap-4

További bejegyzések

Kérje ingyenes árajánlatunkat!